OSGeo.nl logo OSGeo.nl Dag
13 nov 2013 - Delft
TU Delft

Contact

www.osgeo.nl
info@osgeo.nl
@osgeonl #osgeonl
foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's FOSS4G 2013 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 Gebouw 8 TUD foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012
09:00

Ontvangst, registratie en koffie

09:30 Gert-Jan van der Weijden

Intro: Wegwijs in Open Geo

Gert-Jan van der Weijden - OSGeo.nl

Er bestaat een grote behoefte aan informatie over techniek, toepassingen op het gebied van open source geo software, de mogelijkheden die dat biedt voor het benutten van open data en de rol van open standaarden daarbij. OSGeo 2013 biedt aandacht voor toepassingen op het gebied van onder meer stedenbouw, hydrologie en databeheer en het gebruik van basisregistraties.

09:40 Bastiaan van Loenen

Keynote: Kenniscentrum Open Data

Bastiaan van Loenen , Technische Universiteit Delft - Bouwkunde/OTB

Open data staat hoog op de beleidsagenda. Dat is niet verwonderlijk gezien de vele miljarden euro’s aan extra economische waardecreatie die aan open data worden toegeschreven. Van Loenen zal in zijn presentatie ingaan op de vraag waarom die miljarden aan extra baten er (nog) niet zijn. Hij zal ingaan op de stappen die moeten worden gezet door aanbieders en gebruikers van open data om de huidige barrières van open data te slechten. Die kennis en ervaring wordt gebundeld door het Kenniscentrum Open Data (samenwerking tussen Bouwkunde/OTB en TNO) dat zich richt op de bestuurlijk-juridische vraagstukken met als doel de data beter te benutten.

10:00 Rob van de Velde

Keynote: Verwantschap tussen open data, open standaarden en open source

Rob van de Velde, Geonovum

Van de Velde kiest in zijn presentatie het perspectief van een open overheid, die met (geografische) kennis en informatie op gelijke voet staat met burgers en bedrijven, en daar waar nodig een extra handje helpt. Overheidsdata actief openbaar maken en de keuze voor open standaarden dragen daar aan bij. Hij gaat in op de bereikte resultaten en bespreekt de verwantschap met de ontwikkeling van open source software vanuit zijn ervaring bij Geonovum en OGC. Tenslotte laat hij zijn gedachten gaan over de inhoudelijke uitdagingen voor de komende jaren.

10:30-11:00

Pauze

  Edward Verbree

Sessie 1 - OSGeo & Hydrologie


Moderator: Edward Verbree
Barend Köbben

Sessie 2 - OSGeo en OSM


Moderator: Barend Köbben
Wilko Quak

Workshops


Ondersteuning/aanspreekpunt: Wilko Quak
11:00 Han van Veldhuizen

Van ‘closed-source’ naar ‘open-source’ modelleer software: lessons learned

Han van Veldhuizen Deltares

Deltares voert een actief beleid m.b.t. het onder open-source beschikbaar stellen van haar software producten. In 2011 kwam Delft3D, het vlaggenschip op het gebied van 2D/3D modelleren van stroming, sediment transport, morfologie en waterkwaliteit, als open-source beschikbaar. Tot aan 2011 werd Delft3D als closed-software product verkocht. Aan deze beslissing is een heel proces vooraf gegaan. In deze presentatie wordt ingegaan op het waarom van deze beslissing, de gevolgen voor het business model en wat het Deltares tot nu toe gebracht heeft.

Dirk Bussche

Open Street Map for Professionals

Dirk Bussche Goudappel Coffeng

Er zijn goede redenen om OpenStreetMap gegevens ook te gebruiken als basis voor commerciële producten. In deze sessie wordt ingegaan op de uitdagingen, zoals onevenwichtige datakwaliteit (perfect en gedetailleerd hier en knullige edits daar), anarchistische definities en dan nog een licentie die niet alles toestaat. Aan de andere kant een zeer flexibel datamodel, vrije software voor een eigen tileserver, veldinventarisatie, routing en analyses en de mogelijkheid omissies in de data zelf te verhelpen - en dat graag in OSM zelf zodat iedereen er baat bij heeft. In deze sessie zullen wij de visie achter OSM begrijpen, en technische en juridische details belichten die nodig zijn voor een afweging voor welke projecten OSM de juiste keuze is.

Bert Spaan

Workshop A: TileMill

Bert Spaan Waag Society - Institute for art, science and technology

let op: deze workshop duurt een kwartier langer dan de sessies
Dit najaar doken niet alleen de geo-vakbladen maar ook de landelijke dagbladen (NRC, Volkskrant) én de diverse social media op de bouwjarenkaart, die Waag Society op basis van de BAG maakte, als onderdeel van het Europese open-dataproject CitySDK. Voor wie ‘m heeft gemist: kijk op dev.citysdk.waag.org/buildings. In deze workshop gaan de deelnemers zélf aan de slag om met TileMill een prachtige kaart voor gebruik op het Web te maken. Daarvoor wordt het proces doorlopen van het verzamelen van de “ruwe” open data (onder meer de BAG, uit PDOK en OpenStreetMap) en het “panklaar” maken daarvan (met onder andere de toolkit NLExtract). Daarna kan de eigen creativiteit worden ingezet om met TileMill Delft en omgeving opnieuw op de kaart te zetten. Ervaring met TileMill is niet nodig, wel is het handig iets te weten van in TileMill gebruikte technieken als CSS. De deelnemers aan de workshop ontvangen van tevoren een reader waarin wat van die basisconcepten worden uitgelegd. Enthousiasme en creativiteit zijn de belangrijkste vereisten. En…voor de mooiste producten van deze workshop hebben we nog een verrassing in petto!

11:30 Arjen Vrielink Jonas van Schrojenstein Lantman

Lizard: Een totaaloplossing voor informatievoorziening in de waterwereld

Arjen Vrielink & Jonas van Schrojenstein Lantman Nelen & Schuurmans

Lizard is een open source totaaloplossing voor informatievoorziening in de waterwereld. Het eenduidig combineren van metingen, modelresultaten en kennis van deskundigen in één systeem zorgt voor een beter waterbeheer. Lizard is een open source webframework, geschreven in Python en Django. De kern van Lizard is een plugin mechanisme om wat voor databron dan ook aan Lizard te koppelen en op een kaart te tonen. Deze voordracht geeft een overzicht van de architectuur van de huidige Lizard (waarom Python, waarom Django?) en praktische toepassingen zoals de nationale regenradar en het Deltaportaal. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe ontwikkelingen zoals authorisatie op entiteiten binnen kaartlagen, vector tiles en client side rendering (Angular, D3js), NoSQL opslag van sensor metingen (HBase, Hadoop), en snelle ontsluiting van grote hoeveelheden rasterdata (bijvoorbeeld het AHN2).

Bert Spaan

FOSS4G 2013 en QGIS Hackfest

Raymond Nijssen - OpenGeoGroep

Van 17 t/m 21 september werd in Nottingham de FOSS4G 2013 gehouden, het jaarlijkse internationale congres van OSGeo. Dit jaar waren daar zo'n 30 Nederlandse deelnemers. Voor de Nederlanders die er niet bij waren geeft Raymond een korte impressie, in de hoop een aantal enthousiastelingen voor volgend jaar te creëren.

Voorafgaand aan dit congres was er een QGIS Developer Meeting (of Hackfest) in Brighton. De QGIS-community houdt deze bijeenkomsten tweemaal per jaar om samen te kunnen werken en overleggen, elkaar te leren kennen, te helpen en ideeën te tonen et cetera. Een impressie van de goed draaiende en groeiende community van een prachtige open source GIS-applicatie.

Vervolg Workshop A: TileMill


Let op: deze workshop duurt tot 12:30!
12:00

PC Raster

(korte presentatie i.p.v de workshop)

Derek Karssenberg, Kor de Jong, Universiteit Utrecht

PCRaster is een raster GIS toolbox, ontwikkeld om ruimtelijke simulatiemodellen te maken. De kern van PCRaster is een krachtige en zeer flexibele scripttaal, waarmee de gebruiker zelf simulatiemodellen kan definiëren en executeren. PCRaster is ontwikkeld aan de Universiteit Utrecht, en kent een groot aantal gebruikers in de internationale onderzoekswereld en bij de grote onderzoeksinstituten (verschillende universiteiten, Joint Research Center, Deltares). Deze partijen gebruiken PCRaster om simulatiemodellen in te ontwikkelen, of als interface tussen verschillende modellen. Recente uitbreidingen van PCRaster zijn een sterke integratie in Python, en zeer recent is PCRaster volledig als open-source software beschikbaar.

12:15-13:30

Lunchpauze en bezoek aan de sponsorstands

  Edward Verbree

Sessie 3: Bouw en Stedenbouw

Moderator: Edward Verbree
Barend Köbben

Sessie 4: Overheid


Moderator: Barend Köbben

Workshops


Let op: workshop PC Raster is omgezet naar een korte presentatie om 12.00u
13:30 Léon van Berlo

OpenBIM

Léon van Berlo - TNO

OpenBIM is een relatief nieuwe term in de bouwsector. BIM staat meestal voor ‘Bouw Informatie Model’, maar afhankelijk van het publiek wordt het ook wel ‘Bouwwerk Informatie Modellering’ of ‘Bouwmodel Informatie Management’ genoemd en alle combinaties daarvan. Terwijl sommige bedrijven in de bouwsector nog steeds zoekende zijn wat BIM voor hen betekent, is het ondertussen niet meer weg te denken. Zelfs de geowereld heeft aandacht voor BIM. Onder druk van marketing ontstaan daardoor nieuwe termen als ‘vendorBIM’ en ‘openBIM’. OpenBIM zou op het eerste gezicht de voorkeur hebben, maar als je verder kijkt lijkt dit het meest gesloten initiatief in de BIM wereld. Soms worden OpenBIM of de open BIM data standaarden ook verward met open source. Open source is in de bouwwereld nog lang niet zo’n gemeengoed als in de geowereld. Deze presentatie zal gaan over OpenBIM, open BIM standaarden en open source BIM tools. Het geeft een overzicht van de achterliggende concepten van open BIM standaarden en de samenhang met open GIS standaarden en open source tools.

Mark Verschuur Bart Baas

Gemeente

Mark Verschuur, Gemeente Rotterdam en Bart Baas, Gemeente Zaanstad

Zij zullen vertellen waarom Zaanstad en Rotterdam gekozen hebben voor open source en wat daarvan de gevolgen zijn voor beide gemeentelijke organisaties. Daarnaast vertellen zij over het belang van open standaarden bij het vrij laten stromen van data.

14:00 Danny Edwards

Space Syntax, Urban Network Analysis & Design

Danny Edwards - Edwards Stadsontwerp

Netwerktheorieën hebben het afgelopen decennium enorme stappen voorwaarts gezet. In Nederland is daarvoor binnen ontwerpdisciplines veel belangstelling op conceptueel- filosofisch niveau. Het ontbrak echter aan concreet toepasbaar gereedschap. Space syntax wil dit hiaat in de beroepspraktijk vullen. Space syntax biedt een theorie, onderzoeksmethode én bijbehorende open source software. In Nederland nog nauwelijks praktisch ingezet, maar in enkele andere landen al gangbaar geworden. Space syntax stelt dat het stedelijke netwerk van straten, pleinen, grachten, wegen en stegen een cruciale factor is voor het functioneren van de stad als sociale gemeenschap. Haal dat netwerk weg en gans het raderwerk staat stil. Logisch, want omgekeerd wordt dat netwerk aangelegd, onderhouden en ontwikkeld om ons leven in de stad aan de praat te houden. Danny Edwards geeft een korte overview van de theorie en de praktische tools die de moderne planner en ontwerper ten dienste staan. Het programma Depthmap staat daarbij centraal. Hij doet dat alles vanuit het perspectief van het kleine, zelfstandig gevestigde stedebouwkundig ontwerpbureau. Hij laat aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn eigen workflow zien wat space syntax voor ontwerpers kan betekenen en bestrijdt tevens het misverstand dat GIS-software voor ontwerpers niet interessant is.

Koen Rutten Herman Assink

INSPIRE voor Provincies

Koen Rutten GBO Provincies & Herman Assink - IDgis

We laten zien hoe de provincies samenwerken in het harmoniseren en beschikbaar stellen van hun geografische informatie. We presenteren InSpider.eu als tool die ontwikkeld is als onderdeel van de provinciale geografische SDI (Inspider.eu, Flamingo Geo CMS en www.provinciaalgeoregister.nl). InSpider.eu, ontwikkeld door IDgis in opdracht van de provincies, heeft veel potentie voor andere samenwerkende overheden (bijv. RUD's , fuserende gemeenten, regionale samenwerkingen tussen provincies en buurgemeenten, kortom alles waar meerdere partijen samen info moeten delen en publiceren). We roepen dan ook op tot hergebruik van InSpider.eu.

 
14:30-15:00

Pauze

 

Sessie 5: Data, validatie en opslag


Barend Köbben

Sessie 6: Geoportalen en projecten


Moderator: Barend Köbben

Workshops


15:00 Hugo Ledoux Martijn Meijers

Validation and Repair of 2D & 3D Data

Hugo Ledoux en Martijn Meijers Technische Universiteit Delft - OTB

Bij de sectie GIS technologie, Technische Universiteit Delft, gaan open source software en onderzoek hand in hand. Standaardisatie in het geografische informatie domein is een belangrijk onderwerp van onderzoek. Een terugkerend thema in dit onderzoek is wat een geldige geometrische representatie is (voor opslag, gebruik en uitwisseling binnen geografische informatie systemen). Deze presentatie geeft een overzicht van de Delftse open source software prepair, pprepair en val3dity. Deze GIS tools bieden mogelijkheden voor het valideren van polygonen & planaire partities (2D) en polyhedra (3D) en kunnen worden ingezet om volledig automatisch foutieve input te repareren, zodat de data daarna conformeert aan de gegeven definitie.

Wim Som de Cerff

Voorkant voor GeoNetwork

Wim Som de Cerff - KNMI

Per december 2012 is de KNMI dataportaal (KDC) in gebruik genomen. Bij de ontwikkeling was gebruikersvriendelijkheid voor de dataleveranciers een belangrijke eis, net als het voldoen aan (inter)nationale standaarden op het gebied van metadata en vindbaarheid van de data zelf. In de presentatie zal worden verteld hoe en waarom we voor Geonetwork gekozen hebben als metadata platform, en hoe Agile/SCRUM geholpen heeft bij het ontwikkelen van KDC. KDC maakt gebruik van de door het KNMI ontwikkelde Open Source Web Mapping Service (WMS) ADAGUC. Ook die zal worden besproken.

Erik Meerburg

Workshop C: QGIS

Erik Meerburg - Geo Academie

Deze workshop is bedoeld voor mensen die wel eerder met GIS gewerkt hebben maar nog niet thuis zijn in QGIS, en nu wat van de specifieke zaken in QGIS willen ervaren. Erik Meerburg geeft aandacht aan twee zaken die in QGIS behoorlijk anders geregeld zijn dan in andere GIS-pakketten.

1. De opmaak van gegevens door middel van regelgebaseerde symbologie. In een GIS wordt een dataset of kaartlaag vaak eenvoudig gesymboliseerd: op basis van een veld met waarden wordt een kleur toegewezen, en dat is het wel zo'n beetje. In QGIS kan je veel verder gaan dan dat. Op basis van verschillende variabelen kan je regels opbouwen voor hoe je de gegevens wil weergeven. Dat kan van velden in de dataset zelf afhangen, maar ook van de schaal waarop het wordt afgebeeld. Moeilijk? Nee. We gaan het live doen!

2. Het gebruik van plugins in QGIS. QGIS heeft standaard een mooie gereedschapsset aan boord, en is schier oneindig uitbreidbaar met plugins. Er is veel te vinden. In dit deel gaan we verschillende plugins zoeken, downloaden en gebruiken. En passant nemen we een paar heel handige en/of specifiek Nederlandse plugins mee: onder andere de PDOK plugin komt aan bod.

15:30 Pepijn van Eeckhoudt

Spatialite / Geopackage

Pepijn van Eeckhoudt - Luciad

GeoPackage is een aankomende OGC standaard. Het doel van deze standaard is het definiëren van een cross-platform, leveranciersonafhankelijk geospatial dataformaat dat ook gebruikt kan worden voor off-line opslag op mobiele devices. Deze presentatie biedt een toelichting op hoog niveau van design keuzes in de specificatie. Dit zal dan vooral gaan over de verschillen ten opzichte van bestaande implementaties, zoals spatialite en mbtiles, en waarom deze verschillen er zijn.

Joris van der Horst

Open source maatwerk maar dan standaard

Joris van der Horst - Edwin Kuijer Vicrea

Waarom zou je eigenlijk gebruik maken van open source? Bij veel organisaties en overheden eeft het begrip open source zonder dat men eigenlijk beseft waar dit voor staat, laat staan het effectief kan toepassen of het beheer ervan kan faciliteren. Vicrea gaat aan de hand van een aantal case studies in op de realisatie van open source projecten, waarbij klantspecifieke maatwerkeisen verenigd worden met community wenselijkheid. Een aantal open source implementaties bij de Provincies en de realisatie van het Nationaal Georegister 2.0 dienen als leidraad om een visie te presenteren, die redenerend vanuit klantperspectief de grote meerwaarde van open source (zowel tijdens realisatie, implementatie als ook tijdens beheer) aantoont.

Vervolg Workshop C: QGIS

16:00

En nu verder!

In 20 minuten tijd kijken we terug op de dag: heeft het de organiserende partijen gebracht wat ze er van verwachten en geldt dat ook voor het publiek? Wat voor antwoorden heeft de dag opgeleverd? En wat voor vragen en wensen zijn naar boven gekomen, wie gaan dat oppakken, en welke rol zien de TU Delft en OSGeo.nl daarbij voor zichzelf weggelegd? Onder leiding van GIS Magazine hoofdredacteur Remco Takken worden de onderwijsstaf van de Msc Geomatics, onderzoekers van OTB/sectie GIS technologie en het bestuur van OSGeo.nl hierover aan de tand gevoeld. En zoals een “open” event betaamt zijn de vragen en suggesties van de bezoekers daarbij essentiële input.

16:20 OSGeo.nl Borrel !

Hiernaast staat het volledige programma (kleine wijzigingen voorbehouden) van de OSGeo.nl Dag 2013. Zoals u kunt zien bieden we een breed programma voor een divers publiek. In de presentaties en workshops staan ook praktische toepassingen centraal, waardoor niet alleen een beeld wordt gegeven van de technische mogelijkheden, maar het publiek ook wordt meegenomen in de wijze waarop diverse partijen open source software in hun dagelijkse praktijk toepassen. Naast gebruik van software is er in presentaties en workshops aandacht voor de wijze waarop open data gebruikt kan worden om bijvoorbeeld zelf kaarten te maken.

Sponsors

OSGeo.nl dankt de sponsors. Zij ondersteunen structureel onze community via de stichting en maken het daardoor ook mogelijk dat we dit event laagdrempelig kunnen aanbieden. Wilt u ook OSGeo.nl sponsoren? Kijk dan hier in ons sponsorplan.

Goud

OpenGeoGroep
GeoCat bv - Government geographic data publishing

Zilver

geo-academie
Terglobo
Just Objects

Inschrijven

Via de OTB TU Delft: aanmelden en meer informatie. De kosten voor de OSGeo.nl Dag bedragen € 100,-.

Sociaal

Tussen de programmaonderdelen is er ruimschoots gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Gedurende de lunch is er ook een "bedrijvenmarkt" waarop u kennis kunt maken met onze sponsors. Er wordt afgesloten met een netwerkborrel.

Media

Om een indruk te geven wat u kunt verwachten: bekijk de foto's van de OSGeo.nl Dag 2012 dag als slideshow op Flickr of via de tag osgeonldag12.
Op 13 nov foto's op Flickr met de tag osgeonldag13. Als Twitter tag gebruiken we dan #osgeonl.

Organisatie

Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met het OTB van de faculteit Bouwkunde TU Delft. Vanuit OTB is de organisatie in handen van Edward Verbree, Wilko Quak, Elfriede Fendel en Christel Swarttouw-Hofmeijer,

Vanuit OSGeo.nl wordt de algehele coördinatie en organisatie verzorgd door Gert-Jan van der Weijden en Raymond Nijssen met hulp van het OSGeo.nl bestuur en vrijwilligers uit de OSGeo.nl community.

Locatie

De OSGeo.nl Dag vindt plaats op de Technische Universiteit Delft – Faculteit Bouwkunde - Julianalaan 134. 2628 BL Delft . Zalen: OostSerre, Zaal B, Zaal K, Geolab. (Routebeschrijving volgt).