OSGeo.nl logo OSGeo.nl Dag
28 juni 2012 - Velp

Contact

www.osgeo.nl
info@osgeo.nl
@osgeonl #osgeonl
foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012 foto's OSGeo.nl Dag 2012
09:00 Just van den Broecke

Keynote - How to Get Rich And Save The Planet With Open Source

Just van den Broecke - OSGeo.nl - [SLIDES]

The speaker did not reveal too much on the contents of his talk (in English since this keynote is shared with all participants of the International Open Source GIS Conference): for sure it will cover OSGeo, OSgeo.nl and the OSGeo Live DVD. But in the meantime he will talk value-chains and business models with Open Source and how to help saving the planet all at the same time...

  Gert-Jan van der Weijden

Track 1 - Open Data en Kaarten


Moderator: Gert-Jan van der Weijden
Marc Vloemans

Track 2 - Verdieping en Toepassingen


Moderator: Marc Vloemans (ook dagvoorzitter)
09:30 Jan Willem van Aalst

Cartografie met Open Geodata (oa Top10NL, BAG)

Jan-Willem van Aalst - Imergis

Jan-Willem laat zien hoe met open geo datasets zoals OpenStreetMap, BAG en Top10NL zeer fraaie en vooral ook doeltreffende kaarten kunnen worden opgemaakt in open source tools zoals QuantumGIS (QGIS). Zijn kaartmateriaal is te vinden op http://www.imergis.nl/asp/44.asp en wordt onder andere gebruikt op de Nederlandse Wikipedia pagina's over de provincies en de de Veiligheidsregio's.

sprekers

De Vernieuwde Flamingo-MC: meer dan alleen een Viewer

Roy Braam - B3Partners BV - [SLIDES]

Flamingo-MC heeft afgelopen maanden grote stappen voorwaarts gemaakt. Flamingo 4 is niet alleen maar een aantal Flash componenten, maar is uitgegroeid tot een compleet Open Source Framework van (GIS)componenten waarbij het gebruik van flash een keuze van de gebruiker/beheerder is geworden.

10:00 sprekers

Workshop: Web Cartografie met Open Source

Edward Mac Gillavry - Webmapper - [SLIDES]

Deelnemers aan de workshop leren om met behulp van Open Source software kaarten te maken op basis van open kaartgegevens. Er wordt gebruik gemaakt van OSGeo Live CD. Aan de hand van enkele oefeningen kunnen de deelnemers zelf aan de slag om een geografische boodschap door middel van kaarten te communiceren. Na afloop kunnen de deelnemers:

 • kaartgegevens in een ruimtelijke database laden
 • kaartgegevens bewerken met een desktop GIS en command-line tools
 • kaartgegevens visualiseren en online aanbieden met een kaartserver
 • kaart bekijken in een online viewer
Steven M. Ottens

Kaartprojecties: Nederland op Google Earth - hoe werkt het RD in de echte wereld

Steven M. Ottens - Geodan - [SLIDES]

Met het wijdverbreide gebruik van google maps en openstreetmap als achtergrond kaart gaan telkens meer mensen hun data herprojecteren van het Nederlandse Rijksdriehoeksstelsel (RD) naar de web mercator projectie. Hierbij gebeurd het nogal eens dat de gegevens een paar meter tot wel honderden meters van hun eigenlijke plek ligt. In deze presentatie wordt een stoomcursus projecteren gegeven en de belangrijkste valkuilen om van RD naar web mercator te projecteren behandeld.

10:30

Pauze

11:00

Workshop: Web Cartografie met Open Source(vervolg)


Edward Mac Gillavry - Webmapper
sprekers

Snelle INSPIRE Compliant Services voor de Nederlandse Provincies

Herman Assink - IDgis

IDgis heeft met deegree de INSPIRE View en Download Service gerealiseerd voor de Nederlands provincies. deegree is state-of-the-art open source software voor het inrichten van een geodata infrastructuur (GDI) conform OGC standaarden. De implementatie van INSPIRE services met deegree voldoet aan de INSPIRE standaarden en ruimschoots aan de INSPIRE Quality of Services eisen.

11:30

Open Source in het Geo-onderwijs: mogelijkheden en beperkingen

Erik Meerburg - Geo-academie en Jack Schoenmakers - Hogeschool Larenstein

Onderwijs en cursussen zijn bedoeld om de afzetmarkt goed te bedienen. De ontwikkelingen in de praktijk maken het logisch dat daarbij Open Source toepassingen in beeld worden gebracht. Uiteraard binnen de kaders waar we mee te maken hebben: denk aan beschikbare uren, budgetten, ICT infrastructuur etc.
Na een korte introductie over de actuele situatie binnen de GeoAcademie en Hogeschool Larenstein willen vooral de mogelijkheden bespreken (waarbij beperkingen vanzelf langskomen):

 • Is het mogelijk om een palet aan OS Geo toepassingen vast te stellen wat adequaat bijdraagt aan het overdragen van brede GIS kennis en vaardigheden ?
 • Diversiteit genoeg, maar om daarbinnen de goede weg te kiezen is een punt. Mag de praktijk het zeggen ? Kwestie van tijd ?
 • Kunnen Open Source communities bijdragen aan het ontwikkelen van goed onderwijs materiaal? Voor de closed source pakketten is er al veel materiaal beschikbaar. Hoe dit te organiseren ?
12:00

Lunchpauze en Bedrijvenmarkt

13:00 Erik Romijn

De Weg Kwijt? De Zoektocht van een App Maker door Geo-informatiesystemen

Erik Romijn - Solid Links

Het afgelopen jaar zijn er in Nederland enorme stappen gemaakt m.b.t. "open data": data, door de overheid verzameld als onderdeel van hun taken, wordt zo ruw en vrij mogelijk beschikbaar gesteld aan de markt. Derden kunnen deze data gebruiken om hierop hun eigen concepten te ontwikkelen, slechts beperkt door de fantasie van de maker.

Een behoorlijk deel van deze data is afkomstig uit geo-informatiesystemen van de overheid. Dit betekent dat derden die apps ontwikkelen op basis van open data, ineens op een nieuw gebied hun weg moeten vinden om bij de data te komen.

Pieter Meijer

Publieke Diensverlening op de Kaart (PDOK)

Pieter Meijer - Rijkswaterstaat

PDOK ontsluit digitale geodata van de overheid via webservices. Meer dan dertig webservices (juli 2012) met digitaal kaartmateriaal zijn al beschikbaar voor hergebruik. Dit zijn grotendeels services op basis van open data en door iedereen kosteloos te gebruiken. Een volledig overzicht van de open PDOK services is te vinden op www.nationaalgeoregister.nl en op het gebruikersplatform Pleio.

In het programma werken de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Rijkswaterstaat en het Kadaster samen aan een centrale voorziening die de uitwisseling van digitale locatiegegevens van de overheid regelt. Het centraal beschikbaar maken van geodata moet leiden tot altijd actuele, betrouwbare en beschikbare data. 2012 is de laatste fase van het programma waarna het definitief moet landen in een bestaande organisatie.

13:30 Henk Hoff

OpenStreetMap


Henk Hoff, OpenStreetMap Foundation
sprekers

Metadata, de Ankers in ieder (Open) Data Portaal

Paul van Genuchten - GeoCat B.V. - [SLIDES]

Bij het opzetten van een (open) data portaal speelt metadata een belangrijke rol. Bijhouden en ontsluiten van metadata bij datasets ondersteund dat uw data gevonden wordt en dat de gebruikers zich bewust zijn van kwaliteitsaspecten van en licentie beperkingen aan de data. Rond metadata zijn een aantal open standaarden afgesproken, waardoor diverse spatial software steeds vaker samen kunnen werken met de metadata-standaard als basis. De Inspire en nederlands profiel richtlijnen hebben dit proces de afgelopen jaren versterkt. In deze presentatie een verkenning van de standaarden en een technische verkenning van een aantal proprietary en Open Source software componenten die de metadata standaarden gebruiken om gebruikers een naadloze geodata verken en beheer ervaring te bieden.

14:00 sprekers

Workshop: Tekenen met OpenStreetMap

Milo van der Linden - OpenGeoGroep

Tijdens de workshop OpenStreetMap zal worden uitgelegd wat meedoen aan OpenStreetMap inhoudt. Het opnemen van GPS sporen en het werken met walking papers wordt kort uitgelegd. Op basis van een klein voorbeeldgebied gaan de deelnemers daarna aan de slag met (merkaartor of josm, nog even uitwerken) en leren ze achtereenvolgens:

 • Jezelf aanmelden bij OpenStreetMap
 • Het verwerken van een GPS spoor
 • Het verwerken van een walking paper
 • Het controleren en verbeteren van de kaart
 • Diverse handelingen nodig om de kaart te bewerken
 • Het uploaden van eigen werk

De workshop is interactief en iedereen mag eigen vragen en wensen direct aandragen. Na de workshop bekijken we de wijzigingen op het grote scherm en mag iedereen zijn/haar bijdragen toelichten.

Robert Lievers

Open Source en OpenStreetMap voor Mobiele Brandweertoepassingen

Robert Lievers - brandweer Fryslân

In de presentatie gaan we in op de informatie die we binnen de brandweer gebruiken. We laten aan de hand van praktijkincedenten het proces zien van de preperatieve inzameling, het koppelen met de basisregistraties, het serveren van voornamelijk geo info richting de operationele eenheden.
Daarbij wordt ingegaan op wat de de meerwaarde van oa de opensource geo producten zijn, we gebruiken Mapwindows, GIS, QGIS, Geoserver, GDAL, Openlayers, Geoserver, PHP, Java, Apache

14:30 Pauze
15:00

Workshop: Tekenen met OpenStreetMap(vervolg)


Milo van der Linden, OpenGeoGroep
Allart Kooiman

Open Source GIS en HTML5 voor Flora en Fauna Waarnemingen


Allart Kooiman - SOVON

Allart Kooiman (Sovon vogelonderzoek) heeft WebObs ontwikkeld. WebObs is een HTML5 applicatie waarmee via smartphones op een eenvoudige wijze natuurwaarnemingen kunnen worden doorgegeven. In een klein jaar tijd zijn al meer als 100.000 waarnemingen ingevoerd door bijna 500 gebruikers. In de presentatie wordt eerst ingaan op hoe HTML5 is toegepast binnen de applicatie en welke problemen er nog zijn, daarna wordt er wat dieper ingezoomd op de giscomponenten in de WebObs, zoals het gebruik van OpenLayers en het offline krijgen en gebruiken van kaarten.

15:30 Thijs van Menen

Open Source Componenten voor een Geoviewer Framework


Thijs van Menen - Rijkswaterstaat

GeoServices staat voor een SDI (spatial data infrastructure) gebaseerd op OGC-standaarden en open source software. Het is een raamwerk dat alleen uit open source componenten bestaat. Dit raamwerk stelt Rijkswaterstaat in staat om vele datsets te publiceren binnen de organisatie. Het biedt ook de mogelijkheid om webapplicaties te bouwen door generieke functionaliteiten te hergebruiken. GeoServices wordt gebruikt om web GIS applicaties aan te bieden ter ondersteuning van het uitvoeren van primaire en secundaire taken door Rijkswaterstaat.

16:00
"Lightning talk" door Thijs van Menen over OSGeo
Speciale aankondigingen en mededelingen
OSGeo.nl Borrel !

De eerste OSGeo.nl Dag vond plaats op donderdag 28 juni 2012 in Velp. Hiernaast staat het volledige programma. Ongeveer 160 deelnemers en sprekers mochten we verwelkomen.

Programma

Zoals hiernaast te zien is werd een breed programma voor een divers publiek geboden. In de presentaties en workshops stonden praktische toepassingen centraal, waardoor niet alleen een beeld werd gegeven van de technische mogelijkheden, maar het publiek ook werd meegenomen in de wijze waarop diverse partijen open source software in hun dagelijkse praktijk toepasten. Naast gebruik van software was er in presentaties en workshops aandacht voor de wijze waarop open data (met name OpenStreetmap) gebruikt kon worden en hoe u zelf kunt helpen deze dataset verder uit te bouwen.

Sociaal

Tussen de programmaonderdelen was er ruimschoots gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Gedurende de dag was er ook een bedrijvenmarkt waarop ook een OSGeo Booth aanwezig was. Er werd afgesloten met een netwerkborrel.

Media

Bekijk de foto's van de dag als slideshow op Flickr of via de tag osgeonldag12. Heb je zelf nog foto's voeg ze met de tag osgeonldag12 toe.

Organisatie

Deze dag werd georganiseerd in samenwerking met en als onderdeel van de International Open Source GIS Conference. Wij danken hierbij nogmaals de organisatoren van deze laatste conferentie, met name Paul Meems (TopX), Marleen Jacobs en Jack Schoenmakers (VVA/Larenstein) voor de samenwerking en gastvrijheid.

Vanuit OSGeo.nl werd de algehele coördinatie verzorgd door Willy Bakker: willy@osgeo.nl. Hulde! Het kernteam bestond verder uit Gert-Jan van der Weijden, Paul van Genuchten en Just van den Broecke. Ook Steven M. Ottens (video!), Milo van der Linden en Matthijs Laan (foto's!) droegen bij. Verder dank aan alle sprekers en natuurlijk de deelnemers!

Sponsor

Naast de sponsors voor International Open Source GIS Conference was WebMapper sponsor voor de spreekwoordelijke fles wijn voor de sprekers.

Logo WebMapper

Locatie

De OSGeo.nl Dag vond plaats in De Hogeschool Larenstein, locatie: Larensteinselaan 26a in Velp (bij Arnhem).